Các dòng chai thuy tinh 500ml phổ biến

Cơ sở nhận cung cấp các dòng chai có ung tích 500ml thủy tinh dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau
Các dòng chai 500ml bao gồm:
Chai trắng, chúng phân ra làm nhiều loại như: loại chai có lô gô, và không có lô gô, loại của nội và của ngoại.
Của nội thường là chai vodka Hà Nội cổ bồng, cổ dài ví dụ:
Chai thủy tinh 500ml loại lọ 500 ml của hà nội

loại 500 ml cũng vodka trắng nhưng là chai mờ

Chai thủy tinh trắng 500ml chai mờ

Chai thủy tinh 500 ml chai trong vodka putinka

hình ảnh cập nhật chai thủy tinh trắng 500 ml putinka

Ngoài ra còn một số loại khác cũng có dung tích 500 ml nhưng số lượng không có nhiều

ć
Thuy Tinh,
20:46, 20 thg 10, 2014
Comments